Kıbrıs

SAĞLIKTA ÖRGÜTLÜ 5 SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜNDEN “DİŞ HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ’NİN NALBANTOĞLU HASTANESİ DIŞINA TAŞINMASI” KONUSUNA TEPKİ…

[ad_1]

Sağlıkta örgütlü 5 sivil toplum örgütü; yıllardır kamu sağlık merkezlerine hükümetler tarafından yeterli yatırımların yapılmadığını ve hastanelerin olması gereken standartlara kavuşturulmadığını belirtti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Diş Tabipleri Odası, Tabipler Odası, Hekimler Sendikası ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası imzasıyla yapılan ortak yazılı açıklamada, tüm dünyada görülen Covid-19 salgınının, kamusal sağlık hizmetlerinin önemini bir kez daha gösterdiği ifade edildi.

Pandeminin uzun süreli olacağının ön görülerek, çeşitli ülkelerde sadece Covid hastalarının tedavisine yönelik ayrı merkezler oluşturulduğuna dikkat çekilen açıklamada, KKTC’de ise sağlık alanında yeterli hazırlıklar yapılmadan Endoskopi Ünitesi, Kardiyoloji Polikliniği, Dermatoloji hizmetleri, Diş Hekimliği Kliniği, Göğüs Hastalıkları Servisi, Uyku Laboratuvarı ve Enfeksiyon Hastalıkları Servisi’nin hizmet verdiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi’nin “pandemi merkezine” dönüştürülmeye çalışıldığı belirtildi.

Covid-19 hastalarının takip ve tedavisi için ayrı bir hastane yapmak yerine çok fazla fonksiyonu olan Ayaktan Tanı Merkezi’nin kapatılıp pandemi merkezine dönüştürmeye çalışıldığı savunulan açıklamada, son günlerde Diş Hekimliği Kliniği’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin dışına çıkarılması konusunun sendika ve birliklerin bilgisine geldiği kaydedildi.

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Unutulmamalıdır ki, özellikle uzak bölgelerden gelen ve aynı gün içerisinde birden fazla bölümde muayene randevusu olan hastalarımızın Diş Hekimliği hizmeti almasında sıkıntılar yaşanacaktır.

Lefkoşa Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Diş Hekimliği Kliniği’nde diş sağlığı ve hastalıklarıyla ilgili temel hizmetlerin yanı sıra yatan hastalar için konsültasyonlar, genel anestezili müdahaleler, çene cerrahisi gibi sadece multi-disipliner merkezlerde verilebilecek hizmetler de yürütülmektedir. Bu hastalarımızın tedavilerinde de aksaklıklar yaşanacaktır.

Diş Hekimliği Kliniği’nin özel bir üniversitenin Lefkoşa’daki binasına taşınması için yapılan kullanım protokolünün örgütlerimizle ve kamuoyuyla ivedilikle paylaşılmasını talep ederiz.

Bununla birlikte hangi gerekçeyle olursa olsun kamu sağlık hizmetlerinin kamuya ait olmayan ya da kamulaştırılmayan özel sektör bünyesine taşınmasının kabul edilmeyeceğini, hasta ve çalışan güvenliğini gözetmeksizin yapılacak düzenlemelere uyulmayacağını, Sağlık Bakanlığı’nın örgütlerimizle konsensüs sağlamadan yapacağı düzenlemelere uyulmayacağını, çalışanların ve örgütlerin görüşü alınmadan oldubittilerin kabul edilemeyeceğini belirtiriz.
  
Hasta ve çalışan güvenliğini gözeterek nitelikli kamusal sağlık hizmeti sunumu için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna bir kez daha duyururuz.”

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu