KıbrısManşet

Çavuşoğlu: “Hayvan üreticisi mağdur edilmedi”

UBP Milletvekili adayı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yerli üretime büyük önem verdiklerini ve çalışmalarını bu yönde sürdürdüklerini söyledi.

“Toplamda 350 milyon TL devlet desteğiyle pandemide pahalılığın önüne geçtik”

  •  “Gerek pandemi süreci, gerekse dövizin neden olduğu sıkıntıların minimize edilmesi için Devlet adına Bakanlık olarak her türlü çabayı gösterdik”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, pandemi, döviz krizi ve kuraklığın sektörü olumsuz etkilediğine işaret ederek, pandemi nedeniyle turizmdeki durağanlığın ve yükseköğrenimdeki öğrencilerin ülkeye gelememesinin tarımsal ürünlerin pazarlanmasında büyük sıkıntı yarattığını söyledi.

“SÜRECİ İYİ YÖNETTİK”

Yaşanan olumsuzluğu giderme anlamında süt ve süt ürünlerinde ihracat teşvik primlerinin artırıldığını belirtti ve “Birçok ülkede sıkıntı yaşanırken biz bir kilo bile süt dökmeden bu süreci atlattık” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, bitkisel ürünlerde yaşanabilecek sıkıntıları ortadan kaldırmak için çalışmalarına değinirken, patatesin elde kalmaması için Toprak Ürünleri Kurumu’nun fiyat açıklayarak, üreticinin zarar etmesinin önüne geçildiğini kaydetti.

“Pandemi sürecinde ülkenin herhangi bir gıda sıkıntısı yaşamaması için ilgili daireler çalışmalarına hiç ara vermedi. Gerekli izinler verildi ve kontroller de yapılarak ülkeye ürün akışı devam etti” diyen Nazım Çavuşoğlu, böylece ülkede ne kıtlık ne de gıda eksikliği yaşandığını ifade etti.

HAYVAN ÜRETİCİSİ MAĞDUR EDİLMEDİ”

Nazım Çavuşoğlu bu zorlu süreçte gıda güvenliğinden asla taviz verilmediğini, yaşanan kuraklık nedeniyle eksikliği hissedilen hayvan yemi ile ilgili yapılanları anlatırken ise “Girişimlerimiz sonucunda Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisinden arpa ithal edildi. Bunun yanında Rusya’dan 60 bin ton daha arpa ithal ederek bunu da hayvancıya sunduk. Pandemiden dolayı dünyada fiyatlarının aşırı artması nedeniyle üreticiyi korumak anlamında ciddi oranda sübvanseye kaynakları yarattık. Böylece piyasadaki pahalılığı da bir şekilde engellemiş olduk” dedi.

ARPAYA 75 MİLYON SÜBVANSEYE

2021 yılında yaklaşık 75 milyon TL’lik bir kaynağın arpa sübvanseyesinde kullanıldığını, böylece fahiş pahalılığın önüne geçildiğini söyleyen Çavuşoğlu “Amacımız ülkedeki bitkisel ve hayvansan üretimi devam ettirirken, aynı zamanda ürünlerin de fahiş oranda fiyat artışına uğramamasını ve tüketicinin güvenli gıda tüketmesini sağlamaktı.  Kuru tarımda da üreticilerimize çuval başında 70 TL destek açıklandı ki üretici ihtiyacı olan gübreyi alabilsin” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bir soru üzerine dönemsel üretimlerin iklim koşullarından çok etkilendiğini, üretimin azalması durumunda fiyatların da arttığını bu nedenle bazı ürünlerin zaman zaman gerçek değerlerinin üzerinde olabileceğini kaydetti ve yeri geldiğinde ihracat kapılarının açılmasıyla piyasadaki ürün eksikliğini karşıladıklarını bunun yanında fiyatları da dengede tuttuklarını söyledi.

TARIM MASTER PLANI UYGULAMADA

Bakan Çavuşoğlu, pandemi sürecinin üretimin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu ancak Bakanlık olarak kendilerinin çok daha önceden tarımsal üretimin artırılması yönünde çalışmaları bulunduğunu anlattı ve 2017 yılında yaptıkları Tarım Master Planı’nı buna örnek gösterdi. Çavuşoğlu, “Burada ana amaç, ülkeye ithal edilen malları üretmektir. Örneğin bakliyatta bakla, nohut üretimi başladı. Mercimek üretimi çalışmamız var. Bu çerçevede tropik meyve üretimi konusunda ciddi anlamda girişimler var” dedi.

İklim koşullarının ve su kaynaklarının çok iyi tahlil edilmesinin önemine vurgu yapan Nazım Çavuşoğlu, bu noktada Türkiye’den gelen suyun öneminin altını çizdi. Bu konuda Su İşleri Dairesi’nin Güzelyurt’ta Birinci ve İkinci Etap Su Projeleri ile söz konusu suyun tarımsal alanlara ulaşması çalışmalarının sürdüğünü anlatan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu, “Bu projeler Mayıs 2022’de bitmesi gerekirken Ocak ayı içinde tamamlanması çabamız var. Açılan tünelden sonraki ihaleler bitti. Kanalların tamamlanmasıyla gerek meyve gerekse sebze üretimi kapasitesi artacak ve böylece ithalat azalırken oraya aktarılan kaynak insanımızın refahı için kullanılacak. Böylece kendimize yeten bir tarımsal yapı oluşturulacak” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’DEN GELEN SUYUN KULLANIMI

Türkiye’den gelen suyun 2022 yılında tarımsal alanla buluşacağını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, hayvancılıkta önem arz eden temiz su konusunda Belediyeler ile protokoller yapıldığını ve üretim alanlarına temiz su ulaştırıldığını, bazı bölgelere su boru hattı döşenerek bu sorunun da ortadan kaldırıldığını kaydetti.

Master Plan çerçevesinde pazarlanma şansı yüksek olan ürünlere yöneldiklerini söyleyen Nazım Çavuşoğlu “Bu noktada bildiğiniz gibi hellimin tescili ve ihracatı konusunda çalışmalarımız var. Burada öncelikli olan hayvan hastalıklarıdır. AB ürün satabilmek için bu konuda durumunuzun net ve bazı hastalıklardan arınmış olmanız gerekir. Şu anda AB ile işbirliğinde Veteriner Dairesi üçüncü tur taramaları yapıyor. Hastalıklı hayvanlardan arınmış bir üretim daha fazla ve sağlıklı olur, bunun yanında ürün pazarlamada sıkıntı yaşamazsınız. Bu noktada çok iyi durumdayız. Toplam hayvan sayısında yüzde bir veya bir buçuk civarında hasta hayvanımız vardır.” dedi.

“350 MİLYON TL KAYNAK AKTARDIK”

Hellim üretiminde küçükbaş hayvanın önemine işaret eden Çavuşoğlu, bu nedenle AB işbirliğinde İspanya’dan süt verimi yüksek Asaf Irkı koyun ithali yapıldığını, bunların bir kısmının Devlet Üretme Çiftliğinde damızlık olarak beslenmekte olduğunu, bir kısmının ise özel sektör tarafından ithal edildiğini aktardı.

“Şu anda yerel ırklarımızın bakım, besleme ve melezleme koşullarıyla süt verimini artırıcı bir proje de yürütüyoruz. Böylece hellim üretiminde kullanılacak süt miktarı artırılmış olacak. AB’ye ihracat üreticiye olumlu yansıyacağından bu projeye büyük önem veriyoruz” diyen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bir soru üzerine tarımsal desteklerinin sürdüğünü,  214 milyon TL’lik  desteğe yaklaşık 130 milyonluk ek kaynak yaratarak kuraklık, pandemi ve dövizden kaynaklanan sıkıntıların aşılması için üretimin devamını sağladıklarını diğer giderlerle toplamda 350 milyon TL civarında bir kaynağın kullanıldığını vurguladı.

TARIMSAL ÜRETİMİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ”  

Kuraklıktan etkilenen küçükbaş hayvancıya hayvan başına 30 kilogram 75 milyon TL civarında hibe arpa sübvanseye projesinin devam ettiğini, süt üreticisine 3 milyon TL’lik kaynak aktardıklarını,  böylece üretici desteklenirken diğer yandan da üretilen hellimin elde kalmaması için bu hellimi pandemi sürecinde ihtiyaçlı kesimlere dağıttıklarını, belirtti ve “Üretim bizim için çok önemlidir. Var olmak için üretmeliyiz. Tarımsal üretimi çok önemsiyoruz. Ürettirmeye ve üretmeye devam ediyoruz. Pandemi bir kez daha gösterdi ki kendi kendimize yetmek çok önemlidir. Bunda da yerli üretime Devlet’in vereceği destek ve tüketicinin işbirliği ile daha başarılı olabiliriz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Bakanlık olarak Devlet adına üretici desteklediklerini ancak burada tüketiciye de büyük görev düştüğünü söyleyerek “Tüketicinin de kendi üreticisini destekleyerek yerli üretime ağırlık vermesi lazım. Böylece ülke kalkınırken, geleceğe de daha güvenli bakabiliriz. Kendimiz ürettikçe sıkıntılı dönemlerde kendimize yetme yönünde de daha güçlü oluruz.

Nazım Çavuşoğlu Entegre Tarım Sistemi’ne değinirken ise bu çalışmanın kaliteli üretimin yanı sıra ihtiyaca göre üretime ağırlık verilmesini ve fiyatların dengede kalmasını sağlayacağını vurguladı.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu