Spor

Galatasaray’da seçim bilmecesi! İptal olacak mı?

Galatasaray’da yaklaşam seçimin iptal olup olmayacağı merak konusu. Eski Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir konuyla ilgili Skorer’e açıklamalarda bulundu. İşte Epözdemir’in sorulara verdiği yanıtlar…

Valiliğin açmış olduğu davada iptal talebine dayanak olan sebepler nelerdir?

1) Genel kurula toplam 2449 kişinin katıldığı, Hazirun cetvelinde 2449 kişinin yer aldığı, Türk Medeni Kanunun 81. Maddesine göre genel kurul kararlarının toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınacağı ifade edilmiş, yani asgari 1225 kişinin toplamda ibra veya ibrasızlık oyu vermesi gerektiğine atıf yapılmıştır. Ancak Genel Kurulda yapılan ibra oylaması sonucunda idari ibrasızlık kararı 801 oyla alınmış; dolayısıyla 1225’in altında kalmıştır. “Türk Medeni kanunun 81. Maddesine göre salt çoğunluk sağlanmadan bu şekilde bir karar alınamaz.” denilmektedir. Tabi bu ifade aynı şekilde mali ibra içinde geçerlidir çünkü mali ibra kararı da 718 oyla alınmış olup yine 1225 oyun altında kalmaktadır. Belirtilen bu sebeplerle Genel Kurulda alınan kararların hukuka aykırı olduğu iddia edilmektedir.

2) Genel Kurulun Cumartesi saat 10.00′ da başlayıp, pazar günü saat 9.00’da bitmesinin de yasaya ve tüzüğe aykırı olduğu iddia edilmiştir. Genel Kurulun 2 gün devam etmesinin Türk Medeni kanununun 77. Ve 74. Maddesine aykırı olduğu, genel kurula katılanların önemli bir kısmının da, genel kurulun ertesi güne sarkması nedeniyle oy veremediği iptal sebebi olarak gösterilmiştir.

3) Derneğin 2022 Yılı bütçesinin dernek tüzüğü hükümlerine aykırı olarak görüşülmeksizin oylamaya sunulduğu ve reddedildiği, oylama esnasında da genel kurul divan başkanının görüş belirttiği ifade edilmiştir. Genel kurul divan başkanının tüzüğe göre görüş bildirmemesi gerekirken, tüzüğe aykırı olarak görüş bildirdiği ve bu suretle de oylamayı etkilediği, bu durumun da tüzüğün 47. Maddesine aykırılık teşkil ettiği ifade edilmiştir.

4) İbranın tek olduğu ve Yargıtay kararlarının bu yönde olduğu, mali ibra ve idari ibra ayrımının hukuken söz konusu olmadığı, Yargıtay’ında bu yönde yerleşmiş kararlarının olduğu, ibranın aklanma anlamına geldiği dolayısıyla idari ibrasızlığa ilişkin hükümlere tüzükte yer verilemeyeceği, mali ibranın idari ibrayı da kapsadığı ifade edilmiştir. Bu nedenle de tüzüğün 24/9, 26/5 ve 87/22 maddelerinin hukuka aykırı olduğundan bahisle iptali talep edilmiştir.

Bu davanın açılması Galatasaray spor kulübünün başkanlık seçimine ilişkin takviminin işlemesini engeller mi?

Valilik tarafından açılan bu dava kapsamında Hukuk Muhakemeleri Kanununun 389. Maddesi uyarınca olağanustu seçimli genel Kurul yapılmasına iliskin kararın yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin olarak da ihtiyati tedbir talep edilmiştir. İstanbul 8. Asliye hukuk mahkemesi tarafından, Valiliğin ihtiyati tedbir talebi reddedilmiş olup, Hukuk Muhakemeleri kanununun 391. Maddesinin son fıkrası uyarınca bu karara karşı kanun yoluna başvurulabilinir. Bu başvuru öncelikle incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Bu kapsamda İstanbul Valiliği tarafından 11 Nisan tarihinde ihtiyati tedbirin reddi kararına önce itiraz edilmiş ve istinaf başvurusu yapılmış; 12 Nisan tarihinde ise Valilik tarafından ihtiyati tedbir talebinin reddi kararına yapılan itiraz ve istinaf talebinden feragat edilmiştir. Ve bu konuda istinaf talebinden feragat edildiğine dair dilekçe dosyaya sunulmuştur.

Bundan sonra ne olacak?

Valilik tarafından ihtiyati tedbirin reddi kararına yapılan istinaf talebinden feragat edilmesi hasebiyle iptal davası yürüyecek fakat seçim takvimi ihtiyati tedbir talebi reddedildiğinden işlemeye devam edecektir. Dava sonucunda mali genel kurulun iptali kararı verilmesi halinde, önünüzdeki süreçte 2021 mali genel kurulu yeniden yapılacaktır. Son tahlilde; iptal davası ayrı bir şekilde yürüyecek olup 23 ve 30 Nisan tarihindeki Galatasaray spor kulübü derneği olağanüstü seçimli genel kurulu, an itibarıyla başkaca hukuki gelişme yaşanmazsa zamanında, tam ve gereği gibi yapılacaktır. Bu yönüyle Galatasaray’ın vicdanı olan Galatasaraylıların iradesi ve genel kurulun iradesi de tecelli etmiş olacaktır. Bu vesileyle sayın Başkan adaylarına ve kıymetli yönetim kurulu üye adaylarına başarılar diliyorum. Hak eden kazansın ama Galatasaray kazansın.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu