Hasan HasturerKıbrısManşet

İşte size, harika bir örnek… “Birlikte yapabiliriz.”

Maalesef özellikle ekonomik yaşamda, farkındalık da yaratacak  başarılı örnekler yaratmakta sıkıntımız var.

Bununla birlikte okumamız gerek bir başka sıkıntımız ise, gerçek anlamda kooperatif anlayışıyla, birden fazla insanın ortaklık yaratarak iş yapması da çoooook zor.

Bir ortaklık başlarken, hızlı bir şekilde ömür biçilir.

2016 sonlarından başlayarak hayat bulan bir şirket var ki gerçek anlamda istisnadır. Kuzey Kıbrıs’ta belki de tek örnektir.

Öteki özel şirketlere benzese, çok büyük olasılıkla bu sayfada, bu kadar yer vererek yazmazdım.

UNICAP ENTERPRISES LTD’in var oluşunda dernek, kooperatif, şirket karışımı bir anlayış var.

Güneşköy’de 11 dönümde modern, kontrollü chery domates üretimi yapılıyor. Piyasada hızla Pazar payı büyüyor.

Ancak ana oluşum, tarım amaçlı değil.

Zeren Mungan, Ayşe Tokel, Havva Yetkili, Amber Ciddi Arabacı, Halil İnsel, Arsen Angı, Menteş Zorba şirketin direktörler kurulu.

Maliye eski bakanlarından Zeren Mungan, direktörler kurulunun başkanı.

Önce Zeren Mungan’a yönelttiğimiz soruları ve aldığımız yanıtları sizlere aktarayım:

***

Hastürer: UNICAP Fikri Nasıl Çıktı?

Mungan: Birlikte, insanımız için, çocuklarımız ve geleceğimiz için Yapabiliriz anlayışı ile yola çıkılmıştır.

Kıbrıs’ın Kuzeyinde var olabilmek için ekonomik olarak güçlü bir yapıya sahip olmak gerekiyor.

Birkaç yılda bir Siyaset Kurumuna vereceğimiz oylarımız ile Yaşadığımız Yerdeki sorumluluğumuzu tamamlamış olmuyoruz.

Siyaset Kurumları, Sendikalar, Sivil Toplum Örgütleri’nin yerine getirdikleri görevlerinin yanında tabandan gelen Ekonomik Birliktelikler de dönüşüm için zorunluluk teşkil etmektedir.

Hastürer: UNICAP Fikri Nasıl Geliştirildi?

Mungan: İnsanlarımız ile farklı ortamlarda Ekonomik Varlığımızın yürütülmesi ve gelişmesi için yapılabilecekler konusunda konuşulanların ete kemiğe kavuşturulması düşüncesi hep olmuştur. Ancak, bu düşünceler Haziran 2016 başında; önce birkaç arkadaşın bir araya gelmesi ile Ekonomik konularda sürdürülebilir yapıların geliştirilmesi için gerekenler daha ciddi olarak düşünülmüş; Dünya örnekleri özellikle yakın coğrafya ve ülke örnekleri yoğunluklu araştırılarak detaylı çalışılmıştır.

Hastürer: UNICAP Enterprises Ltd Şirketi Nasıl Oluştu?

Mungan: Şirket oluşumuna kadar yürütülen süreçlerde; birkaç arkadaş bir araya gelinmiş ve önerdikleri arkadaşlar ile farklı kesimlerden kişiler bir araya gelerek, görüşler geliştirilerek ekonomik olarak var olabilmek için yapılabileceklerde bir çıkış yolu aranmıştır. Yapılan çalışmalar yaklaşık 7 ay sürmüş, farklı alanlarda tecrübe ve bilgi birikimi sahibi 44 insanımız bir araya gelerek, tüm detayları ile kısa, orta, uzun vade süreçleri, yapısal durumu ve ana sözleşme ve tüzüğü de kapsamlı şekilde kurgulanarak “Unicap Enterprises Ltd” (UNICAP) Halka Açık Şirketi oluşturmuştur. Halen 106 ortak ile faaliyetlerini yürütmektedir.

UNICAP oluşumu öncesi nasıl bir yapı hususundaki paylaşımlarda; daha sonra hissedar da olan arkadaş;  “Dernek gibi aynı ideal etrafında toplanan; Kooperatif gibi ortak mali hedefli olan; Şirket olarak iktisadi aklı olan” bir oluşum şeklinde özetlemiştir.

Şirket şeklinde yapılanma; daha farklı alanlarda faaliyet gösterebilmek ve gelişim için de gerekli görülmüştür. Oluşan Şirketin; sosyal amaçları öncelikli olmak ile birlikte, sürdürülebilir olması ve farklı alanlarda faaliyet gösterilebilmesi için iktisadı aklının olması da olmazsa olmazdır.

Hastürer: UNICAP Misyonu Nedir?

Mungan: UNICAP ENTERPRISES LTD adı altında, Aralık 2016 da bir ekonomik aktör olarak çalışmalarını başlatan şirketimiz; toplumda tasarruf alışkanlığını geliştirerek; geniş tabanlı şirket yapısıyla; yeni niş iş alanlarında yatırımlar yapmayı ve/veya mevcut kuruluşların dönüşüme açılmaları halinde ortaklıklar oluşturmayı misyon edinmiştir.

Hastürer: UNICAP Vizyonu Nedir?

Mungan: Şirketimiz; iyi eğitim almış, kendisini geliştirmiş ve önemli görevler üstlenmiş insan kaynağından etkin bir şekilde yararlanmak, yaratılacak yeni iş alanlarından elde edilecek başarının ve/veya mevcut kuruluşların daha iyi yönetilmesiyle elde edilecek gelirin geniş tabana yayılmasıyla gelir dağılımının iyileştirilmesi vizyonu ile hareket etmektedir.

UNICAP Misyon ve Vizyonuna uygun olarak kurulduğu günden itibaren farklı sektörlerde kapsamlı araştırmalar yapmıştır. Yapılan araştırmalar sonrasında; en önemli ve öncelikli konunun Tarım Sektöründe güvenli ve sertifikalı en çok tüketilen sebze olan Domates üretimi öne çıkmıştır. İlk yatırım olarak bu amaca yönelik olarak; Teknolojik Serada İklimlendirilmiş ortamda domates üretimi UNICAPLIFE markası ile hayata geçirilmiştir.

Hastürer: UNICAP Nasıl Bir Yapıda Faaliyetlerini Sürdürmektedir?

Mungan: UNICAP Şirket Ana Sözleşme ve Tüzüğü; Dünya örnekleri dikkate alınarak, KKTC gerçekleri de gözden kaçırılmadan dikkate ve özen ile hazırlanmıştır.

Şirket’te;

  • Hiçbir kişi veya küçük aile %5 hisseden fazla bir paya sahip olamayacaktır.
  • Çalışan ile hizmet ve mal alımı ödemeleri bankacılık sistemi içerisinde yürütülecektir.
  • Kurumsal yapılanma çerçevesinde; Direktörler Kurulu (İcra Yetkilisi), Mali Komite (Borçlanma Yetkilisi), İhale Komitesi (Yatırım Yetkilisi) görevlerini ifa edecektir.
  • Şirkette şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak üzere hesap sunumları düzenli olarak yapılacaktır.
  • Direktörler Kurulu toplantıları tüm hissedarlara açık olacaktır.

 

Hastürer:  UNICAP’ın Ulaşmak İstediği Hedef Nedir?

Mungan: Kıbrıs Adasının Kuzeyinde KKTC’nde güçlü yapılar ile ekonominin sürdürülebilir gelişmesi sağlanmalıdır. Bu gelişmede; dengeli bir gelir dağılımı ile refah seviyesinin artırılması hedefi esas alınarak hareket edilmelidir. Bu sürecin yürütülmesinde kamu idaresi ile birey ve işletmeler aynı yaklaşım içerisinde olmak durumundadır.

Şirketimiz bu bağlamda; ortakları ve kurumsal yapılanması ile üzerine düşeni yerine getirmektedir.   UnicapLife markası ile üretimdeyiz. Birlikte Yapabiliriz anlayışı ile dönüşüm sağlayacak alanlarda projeler geliştirmeye devam edecektir.

***

Hasan Başoğlu, işletmecidir, ekonomisttir. Bankacılık yaptı. KTHY ve KIB-TEK’te muhasebe sorumluluğu yaparken, başarılı olduğunda neredeyse herkes hemfikir oldu.

Toprağa yakın, eğer zahmetle para kazanma tercihi diyeceksek aynen onu tercih etti.

Kuzey Kıbrıs’ın en önemli verigo üreticisidir.

Narenciye üretiminde de aktiftir.

Hasan Başoğlu, Teknolojik Serada İklimlendirilmiş ortamda UNICAPLIFE cherry domates üretiminin başındaki kişi.

Güneşköy’deki serada, sohbet ettik.

Başoğlu, iyi bir hesap kitap uzmanı, ekonomik akılla, her aşaması, insan sağlığı da düşünülerek yapılacak, tarımsal üretimi yönetmek için en ideal isim.

Hem finans yönetimi hem de tarımsal üretimi biliyor.

Atadan gelen alışkanlıklarla değil, modern anlayışla tarımı, uygulamalı olarak biliyor.

Güzel bir özetleme yaptı:

“Tarım komitesi olarak bu projeyi arkadaşlarımıza götürmeden önce dersimizi iyi çalıştık. Benimsenmesinden sonra da Türkiye’den başlayarak başarılı örnekleri inceledik. Her zaman insan sağlığı düşünsel anlayışımızın en önünde oldu.

Kamudan emekli ya da özel sektörden hisse sahibi arkadaşlarımızın tümü, para kazanmadan önce projenin başarısına değer verdiği için işimiz daha rahat. Kazanmıyor muyuz? Kazanıyoruz ama tüm kazancımız şu ana kadar hep yatırımı harcandı.

Ortaklarımızdan hiç biri şirkete sahip çıkacak kadar hisse sahibi değildir.”

***

UNICAPLIFE domates üretimi serası Kıbrıs adasının bütününde tek örnek.

Üretim sonrası Pazar sorunu yok.

Sağlıklı ambalajdaki ürünlerin, sadık müşterileri var.

Sohbetimizde öğrendim ki, güneyden gelen bir Rum iş adamı, tüm üretimi sözleşmeli satın almak için teklif yapmış.

***

Belki bir gün, üretimin teknik yanlarını da yazarım.

Bu konu bende heyecan ötesi güzel duygular tetikledi.

Cumhurbaşkanına, Başbakana, hükümet üyelerine, muhalefet partilerini, ekonomik kuruluşlara gidip bu projeyi yerinde görmelerini samimi olarak salık veririm.

“Yok bizden adam olmaz, biz bir şey yapamayız” diyenlere yanıt olacak harika bir örnek var.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu