Kıbrıs

Niyazi Kızılyürek: Avrupa Parlamentosu’nda 4 yıl

 

Avrupa Parlamentosu üyesi ve yeni dönemde AKEL’den tekrar aday olan Niyazi Kızılyürek’in  basın ofisinden Avrupa Parlamentosundaki 4 yıl üzerine değerlendirmesi yayınlandı.

Kızılyürek’in değerlendirmesi:

Avrupa Parlamentosu’na seçilen ilk Kıbrıslı Türk olarak dört yıl boyunca federal çözüm, demokrasi, insan hakları ve özgürlükler için çalıştım. Kıbrıslı Türklerin, Avrupa Birliği kurumlarında çok daha görünür olması ve adada toplumların yakınlaşması için emek verdim, yol gösterdim, ışık tuttum, mücadele ettim.

Elbette bu mücadele bitmedi…

İnsan hakları, sosyal adalet, toplumsal cinsiyet eşitli ve iklim değişikliği ile mücadeleyi öne çıkaran, “Başka bir Avrupa”nın mümkün olduğunu savunan Avrupa Birleşik Sol – Nordik Yeşil Sol (GUE/NGL) grubunda görev yaptım.

“Biz” dediğimizde Mehmet ile Yannis, Ayşe ile Maria aynı anda aklıma düşmeye devam etti.

“Türkçe”nin Avrupa Birliği’nin resmi dili olması için mücadelemi Avrupa Parlamentosu kürsüsüne taşıdım.

“Türkçe’nin Avrupa dili olmasını için gereğini yapınız” çağrısını, bizzat, Strazburg’taki Avrupa Parlamentosu toplantısından seslendirdim, Kıbrıslı Türkleri mağdur eden dil adaletsizliğinin sonlandırılmasını istedim.

 

“Benim anadilim Türkçe ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi dili olmasına karşın AB dilleri arasında yer almıyor” diyerek ana dilimi konuşamadığımı dünyaya duyurdum.

Geleneksel olarak Kıbrıs’ta üretilen Χαλλοúμι/Hellim’in Avrupa Birliği’nde coğrafi tescil alarak yeşilhat üzerinden 450 milyonluk Avrupa Pazarına girebilmesi için ortak bir çabanın içinde yer aldım, bu süreci başarıyla sonuçlandırmanın sevincini yaşadım.

Covid-19 salgın sürecinde Kıbrıslı Türklerin dijital sertifika alabilmeleri için yaratıcı bir çaba ortaya koydum, Kıbrıslı Türklerin aşı, ilaç ve mali kaynağa erişimi için günlerce, gecelerce girişim yaptım.

 

Avrupa Parlamenteri olarak görev yaptığım 4 yıllık süreçte 300’ü aşkın Kıbrıslı Türk genci Brüksel ve Strazburg’taki Avrupa kurumlarına davet ettik; gençler, kadınlar, sanatçılar, gazeteciler ve bilim insanları Avrupa Birliği çalışmalarına katıldı, bilgilendi, deneyim sahibi oldu.

Yeşil Hat Ticareti’nin kapsamının genişletilmesi, evlatlarımızın Avrupa üniversitelerinde daha yaygın eğitim görmesi, yurttaşlık hakkının Avrupa hukuku kapsamında tanınması, gençlerimizin spor ve kültür alanında uluslararası topluma dahil olması, Avrupa’da çok daha görünür olmamız ve Avrupa Birliği’nin imkanlarından yararlanmamız için çabamız sürüyor, sürecek.

———————–
———————–

 

Politikamın en temel ilkeleri

 1. a) Kıbrıs’ta federal çözümü teşvik.
 2. b) Kıbrıslı Türklerin, Avrupa Birliği içindeki meşru çıkarlarının desteklenmesi ve iki toplum arasında yeniden yakınlaşma, güven ve işbirliğinin tesisi.
 3. c) Kıbrıs Türk toplumunun iç işlerine, değerlerine, demokrasi ve özgürlüklerine yönelik müdahaleyle mücadele edilirken, insan hakları ihlallerine yönelik girişimlerin Avrupa’da gündeme getirilmesi ve engellenmesi.

  d) Avrupa vatandaşlarının – özellikle gençlerin – yararına Avrupa Parlamentosu komiteleri ve delegasyonları aracılığıyla politika oluşturma. Sosyal Avrupa fikrini desteklemek ve insan hakları ile hukukun üstünlüğünü savunmak.

 

Kıbrıslı Türklerle ilgili eylemler

 

 1. a) Kıbrıs Türk Toplumuna Yardım Programı Destek Servisi ile sürekli iletişim.

  b) Avrupa Komisyonu ve Konsey’e Türkçe’nin AB’nin resmi dili olarak kabul edilmesine ilişkin soru önergesi…
  (Aldığım cevap, özetle, Kıbrıslı Rum lider Anastasiades’in mektubuna rağmen konunun Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından hiçbir zaman resmi olarak gündeme getirilmediğini gösteriyor.)

  c) Yeşil Hat Tüzüğü’nün tam olarak uygulanmasına ilişkin olarak Avrupa Komisyonu’na yöneltilen soru…
  (Sorun yaşandığı kabul ediliyor, Avrupa Komisyonu’nun tüzüğün ayrımcı olmayan bir şekilde uygulanmasını sağlamak için çalışacağı teyit ediliyor.)

  c) Kıbrıslı Türklerin AB Müktesebatına Uyum Görev Gücü’nün çalışmalarını engelleyen çeviri sorunlarıyla ilgili olarak AB yetkilileriyle temaslar ve toplantılar.

  d) Hellim/Helim’in PDO olarak tescili ile ilgili olarak Kıbrıslı Türklerin teşvik edilmesi ve bilgilendirilmesi. Avrupa Birliği ve Kıbrıs Tarım Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunularak konunun sürekli izlenmesi.

  e) Türkiye’ye girişine izin verilmeyen Kıbrıslı Türklere yönelik sorununun gündeme taşınması…

 2. f) Kültür Komitesi’nde Komisyona bir soru yöneltildi ve Kıbrıslı Türklerin öğrenci ve eğitimci değişimini içeren ERASMUS+ programına katılımı konusu gündeme getirildi.
 3. g) «Karma evliliklerden doğan çocukların» yurttaşlıkla ilgili mağduruiyeti gündeme taşındı.

 

İnsan Hakları ve Uluslararası Hukuk

 • Maraş’a yönelik girişimlerle ilgili ortak soru önergesi.
 • Kıbrıs’taki Maronitler’in köylerine dönüşünün gündeme getirilmesi.
 • Kıbrıs Türk toplumuna yönelik dış müdahalelerin

 

Üyelikler

 

Kültür ve Eğitim Komitesi asil üyesi ve Bölgesel Kalkınma Komitesi yedek üyesiyim. Delegasyon tarafında ise Filistin, Şili ve Kanada delegasyonlarının üyesi ve AB-Latin Amerika Parlamenter Asamblesi’nin yedek üyesiyim.

 

—————————

Kızılyürek’in Avrupa Parlamentosu’ndaki o konuşması

“Sayın Cumhurbaşkanı,

Öncelikle, yeni seçilmiş bir cumhurbaşkanı olarak size başarılar dilerim.

Ülkemiz Kıbrıs 1964’ten beri etnik bir sorun yaşıyor ve 1974’ten beri de de-focto olarak bölünmüş bulunmaktadır.

Bir federalist olarak size şunu söylemek isterim:

İki-Bölgeli, İki Toplumlu, İki Toplumun Siyasi eşitliğine dayalı Federal bir Devlet kurulması yönünde atacağınız her adımı desteklerim.

Başka realist çözüm yoktur.

Türk tarafının iki devlet politikası kabul edilmezdir. Benzer biçimde, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini reddetmek de kabul edilmezdir.

Siz de biliyorsunuz ki, bir zamanlar Avrupa halklarının yaptığı gibi, iki toplumu birbirine yakınlaştırmak ülkemizi birleştirmek ve barışa kavuşturmak için elzemdir.

Benzer biçimde, Kıbrıslı Türklerin AB ile yakınlaşması da çok önemlidir.

Kıbrıs Cumhuriyeti’ni, Kıbrıslı Türklerin AB ile bağlarını güçlendirmek için acil önlemler almaya davet ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı, size anadiliniz olan Yunancada hitap ediyorum…

Çünkü benim anadilim Türkçe, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi dili olmasına karşın, AB dilleri arasında yer almıyor.

Sizi, Kıbrıslı Türkleri mağdur eden bu Dil Adaletsizliğini sonlandırmaya davet ediyorum.

Geçtiğimiz günlerde AKEL, size Kıbrıslı Türklere ilgili bir dizi öneride bulundu. Kıbrıslı Türklerin de ERASMUS+ programına alınmaları, sağlık hizmetlerinden yararlanmaları, karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık almaları, devletin kurumlarının Türkçe dilinde de hizmet vermesi başta olmak üzere, bir dizi öneri yaptı.

Bunlar Kıbrıslı Türkler için son derece önemli konulardır…

Umarım bu önerileri ciddiye alırsınız!”

—-


KÜLTÜR
Eğitim ve Kültür Komitesi

 

 • Avrupa Parlamentosu Kültür ve Eğitim Komitesi Sol Grup Koordinatörü.
 • AB’nin en önemli ve yaygın olarak bilinen programı ERASMUS+’ın daimi gölge raportörü.
 • Avrupa Tarih Bilinci raporunun raportörü. Rapor şu anda müzakere edilmektedir.
 • Komisyon tarafından büyük bir çoğunlukla kabul edilen AB’de stajyerliğe ilişkin bir görüşün raportörü.
 • Çocukların cinsel istismarını önlemek ve bununla mücadele etmek için kuralların benimsenmesine ilişkin görüş için raportör. Komitede oybirliğiyle kabul edildi (2023).
 • Irkçılıkla mücadelede eğitim, kültür, medya ve sporun rolüne ilişkin raporun gölge raportörü.
 • Avrupa Gençlik Yılı (2022) için gölge raportör.
 • Kültür ve Eğitim Komitesi’nin bütçesi ve BREXIT sonrası AB-İngiltere ilişkileri ile ilgili tüm raporlarda gölge raportör.
 • Eğitim ve kültürden sorumlu Komiser ile düzenli temas.
 • Komisyon aracılığıyla genel kurulda kültürün desteklenmesi, eğitim sürecindeki güçlüklerin ve dijital zorlukların ele alınması ihtiyacına ilişkin kararları teşvik ettik ve kabul ettik. Ayrıca gençlik ve spor konularıyla ilgili bir karar tasarısını da destekledik.
 • Öğretmen George Gabriel konusunu Kültür ve Eğitim Komitesi koordinatörleri toplantısında gündeme getirdim. Bunun ardından Komite Başkanı, Kıbrıs Eğitim Bakanı Sayın Prodromou’ya bir mektup göndererek sanatçıya yönelik disiplin işlemlerini geri çekmesi çağrısında bulundu.

 

 

Bölgesel Kalkınma Komitesi

 

Bu Komisyonun ana çalışma alanı AB bölgeleri arasındaki sosyal ve ekonomik uyumdur. Bu Komisyon özellikle pandemi döneminde öne çıkmıştır, zira pandemiye müdahale için gerekli fonlar bu Komisyon aracılığıyla aktarılmaktadır.

 • Bölgesel kalkınma ve sosyal ekonomi konusunda görüş bildirmek üzere raportör.
 • Bölgesel işbirliği programlarına (INTERREG) ilişkin en önemli üç Komisyon raporundan birinde gölge raportör
 • Akdeniz havzası bölgeleri arasındaki işbirliğine ilişkin raporun gölge raportörü. Bölgedeki çevresel krizin yıkıcı etkileri göz önüne alındığında özellikle önemli bir rapor.
 • Bölgeler arasında kalkınma ve işbirliğine katkıda bulunabilecek AB makro-bölgesel stratejilerinin (MSP’ler) uygulanmasına ilişkin raporun gölge raportörü.
 • Adalar ve uyum politikası raporunun gölge raportörü.
 • AB’deki demografik eğilimler ve uyum politikası kullanılarak bunların nasıl değiştirilebileceği konusunda gölge raportör.
 • AB’de işgücü ve uyum politikasına ilişkin raporun gölge raportörü.

 

Parlamento heyetleri

 

Parlamento heyetlerindeki çalışmalarım aracılığıyla Filistin’deki durum hakkında sık sık müdahalelerde bulundum ve genel kurulda yasadışı İsrail yerleşimlerini kınadım.

 

Filistinlilere AB’den mali destek sağlanması için de girişimde bulundum.

 

Avrupa Parlamentosu’ndaki Sol Grup olarak, 2019’un sonlarında ve 2020’nin başlarında büyük protestoların patlak verdiği Şili’deki duruma ilişkin müdahalelerde ön saflarda yer aldık. Ayrıca hem insan hakları hem de çevre politikaları açısından, 2019 yazında hesaplanamaz zararlara yol açan büyük yangınların yaşandığı Brezilya’daki politikalara da müdahale ettik.

 

Pandemi döneminde, genel nüfus için mevcut aşı sıkıntısının yaşandığı Latin Amerika ülkelerine müdahale ettik.

 

Avrupa Parlamentosu Misyon Şefleri

 

 • Eğitim ve Kültür Komitesi’nin ABD hükümeti, eğitim kurumları, medya ve STK’larla resmi temaslarda bulunmak üzere ABD’ye yaptığı ziyarete liderlik ettim (Mayıs 2022).
 • Hükümet organları ve sivil toplumla resmi temaslarda bulunmak üzere İskoçya’ya giden Eğitim ve Kültür Komitesi heyetine liderlik ettim (Haziran 2023).

 

Avrupa Parlamentosu ve Sol Grup misyonlarına katılım

 

 • Kültür ve Eğitim Komisyonu Litvanya misyonu (Temmuz 2022)
 • Sol Grubun Şili Misyonu (Eylül 2022)
 • Parlamento’nun Japonya misyonu (Ekim 2023)
 • Sol Grup heyeti BREXIT günlerinde Kuzey İrlanda-İrlanda sınırını ziyaret ederek görüşmelerde bulundu (Ekim 2019)
 • Finlandiya’da Sol Grup ile ziyaret ve seminerler (2019)

 

 

Diğer AP üyeleri ile ortak müdahaleler

 

Kamuoyu önünde ya da diğer AP üyeleriyle mektuplaşarak müdahale ettiğim konulardan bazıları:

 • Yangınlardan etkilenen alanların yeniden ağaçlandırılması programları için CM finansmanı ihtiyacı
 • Siyanür kullanımı ve kirlenmiş alanların iyileştirilmesi için (örneğin Kıbrıs’ta Skouriotissa, Lefka ve Xeros bölgeleri)
 • AB’de gözaltı koşulları ve gözaltında tutulanların temel hakları
 • LGBTI topluluğunun haklarının desteklenmesi
 • Genel kurulda kadın hakları ve ai̇le i̇çi̇ şi̇ddet konusunda müdahaleler
 • Kanalın Yunanistan bölümünün kapatılması için Komisyon ve Euronews
 • Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine çalıştığımız Avrupa Parlamentosu Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırma Ağı’nın bir parçasıyım.
 • Göçmenleri̇n haklarının savunulması
 • Diğer Kıbrıslı Parlamento üyeleriyle birlikte, tur rehberliği mesleğinin korunması gerektiğinin altını çizerek AB’yi konuyla ilgili bir tüzük kabul etmeye çağırdık.
 • Gençlerle, özellikle de AB ve Kıbrıs alanlarında tez hazırlayan öğrencilerle sık sık temas

 

Avrupa Vatandaşlık Ödülü

 

Avrupa Vatandaşlık Ödülü için meslektaşım George George ile birlikte sunduğumuz teklifler büyük bir başarı elde etti. Avrupa Parlamentosu’nda geçirdiğimiz dört yıl boyunca, yıllık ödül üç kez aday gösterdiğimiz kurum ve bireylere verildi.

 

 

 

Avrupa Parlamentosu Üyesi sıfatıyla yapılan çalışmalar

 

Bağımsız çalışmalar yürütmeleri için AP üyelerine verilen fırsatı kullandım ve aşağıdaki konularda üç çalışma tamamladım:

 

 • Kıbrıs’taki okullarda tarih öğretimi (Yunanca, İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanmıştır)
 • AB’deki adalarda (Kıbrıs dahil) alternatif enerji kaynakları.
 • Sanat, Kültür ve Yeniden Yaklaşım – Kıbrıs, Yunanistan, Türkiye.

 

Makaleler

 

Avrupa Parlamentosu Üyesi sıfatıyla düzenli olarak yazıyorum. 2019 yılından bu yana Yunanca ve Türkçe olarak yaklaşık 300 makalem yayımlandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Euronews kanalı Yunanistan bölümünün kapatılması için Komisyon ve Euronews yönetimi nezdinde girişimde bulunulması

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu