Kıbrıs

CTP: “Bilimsellik ve çağdaşlıktan uzak uygulamaların eğitim sistemimizi etkilemesine izin verilmemelidir”

Lefkoşa, 10 Mayıs 24 (TAK): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Eğitim Çalışma Grubu, “demokratik, laik ve özgürleştiren bir anlayış temelinde kamusal eğitimde kalitenin artırılması ve bireyin kaliteli eğitime erişiminin sağlanmasının önde gelen hedeflerinden” olduğunu bildirdi.

CTP’den yapılan açıklamada, bu doğrultuda eğitimi ülke politikalarının önceliği haline getirme kararlılığı “güçlü bir biçimde” vurgulandı.

Türkiye’deki eğitim sistemi için yeni öğretim programları (müfredat) hazırlandığı ve bu konunun ciddi tartışmalara neden olduğu ifade edilen açıklamada, eğitim sisteminin en önemli unsuru olan öğretim programı ve ders kitaplarının, siyasi istismardan arındırılmış, bilimsel, çağdaş, demokratik, laik ilkeleri içeren, toplumsal ve evrensel değerler doğrultusunda hazırlanması gerektiğine dikkat çekildi.

CTP’nin eğitim adına atılacak her adımın, bu değerler doğrultusunda atılmasının takipçisi olduğu ifade edilen açıklamada, “bilimsellik ve çağdaşlıktan uzak” uygulamaların eğitim sistemimizi etkilemesine izin verilmemesi gerektiği görüşü dile getirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Farklı bilim insanları bu konuda ciddi eleştiriler ortaya koymuştur. Bu eleştirilerin başında, öğretim programlarında yapılan değişikliğin hem yöntem hem de içerik olarak bilimsel temelde, şeffaflık ve katılımcılık ile yürütülmediği bu nedenle de çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasında yetersiz kalındığı gelmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Sistemi için hayata geçirilmesi planlanan öğretim programının (müfredatın) doğrudan ve/veya dolaylı olarak ülkemiz eğitim sisteminde yaratacağı olası olumsuz etkilerin bugünden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bilimsel olarak ele alınması ve şeffaf bir şekilde toplumla paylaşılması gerekmektedir.

Kıbrıs Türk eğitim sistemini yönetme görevinde olanlar; çocuklarımıza ve gençlerimize çağın ihtiyaç duyduğu becerileri kazandırma sorumluluğu taşıdıklarını unutmamalıdırlar. Kıbrıs Türk Eğitim Sistemine yansıması olacak her türlü uygulama takip edilmeli, eğitimimize olumsuz etki yaratacak her türlü etkiye yönelik çözümler demokratik ve katılımcı bir anlayışla belirlemeli, planlamalı ve hayata geçirmelidir.

Temel eğitim kademesinde (ilkokul ve ortaokul) Kıbrıslı Türk akademisyen, uzman ve öğretmenler tarafından bilimsel ve çağdaş kriterler çerçevesinde hazırlanmış ve Kıbrıs  Türk kültürü ile donatılmış ders kitapları yerine Milli Eğitim Bakanlığı’nın demokratik ve bilimsel değerlerden uzak yaklaşımlarla Türkiye’de hazırlatarak öğretim yılı başında okutulmaya başlanan ve toplumun tüm kesimleri tarafından tepkiyle karşılanan ders kitaplarının yarattığı eğitimsel sorunlar yetmiyormuş gibi, yeni müfredat sorunlarının eklenmesine duyarsız kalınması kabul edilemez.

Türkiye’deki üniversitelere giriş koşullarını dikkate alan bir anlayışla lise kademesindeki öğretim programı ve ders kitaplarının da kendi akademisyen, öğretmen ve eğitim uzmanlarımız tarafından hazırlanması gerekliliği ortadadır.  Eğitim sisteminin en önemli unsuru olan öğretim programı ve ders kitapları, siyasi istismardan arındırılmış bilimsel, çağdaş, demokratik ve laik ilkeleri içeren toplumsal ve evrensel değerler doğrultusunda hazırlanmalıdır. CTP, eğitim adına atılacak her adımın, bu değerler doğrultusunda atılmasının takipçisidir.”

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu